Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray - Spor Haberleri

galatasaray alt üst eşofman takımı 2) Özel öğrencilerin daha sonraki dönemlerde lisansüstü programlarına asil öğrenci olarak kabul edilmeleri halinde, özel öğrenci iken başarmış oldukları lisansüstü derslerinden en fazla iki tanesi program koordinatörünün önerisi, anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu lisansüstü programı için geçerli sayılabilir. 2) Yatay geçiş başvurusu, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Komisyon değerlendirme sonucunu on gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Tezini bir ay içinde teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir. 3) Tez savunmasında başarılı olan ve tezin diğer koşullarını sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin Enstitü tarafından belirlenen yeterli sayıda ciltlenmiş kopyasını jüri üyelerine imzalatarak tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. 4) Yüksek lisans tezi, Senato tarafından kabul edilen Tez Yazım Kılavuzu ile belirlenen esaslara uygun şekil ve sayıda hazırlanarak, danışmanın tezi incelediğini ve öğrencinin çalışmasını yeterli düzeyde başarılı bulduğunu belirten yazısı ile birlikte, yarıyılı izleyen sınav dönemi başına kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Faaliyet raporlarının teslim edilmemesi ya da yetersiz bulunması durumunda danışman öğretim üyesi öğrencinin danışmanlığından çekilebilir. Bu durumda öğrenciye yeni bir danışman atanır. 5) Tezi ilk savunmada veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir ve yeni bir danışman atanır. 4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 4) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Yurt içinden ve yurt dışından yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlarla sınırlıdır. Bu süre sonunda sınav belgeleri Enstitü Müdürlüğü tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. 5) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırırlar. Başarısız öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı paylarını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Müzede XIX.-XX. yüzyýllara ait yerli ve yabancý ressamlarýn tablolarý, yazma eserler, porselenler ve madeni eserler, çeþitli heykeller, XVIII.-XIX. GALATASARAYlýlar takýmýmýza gelmiþ en sevdiðiniz yabancý futbolcu? Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster? UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında evinde Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, tekrar Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş olacak. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında güçlü Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSV’ye 2 maç sonunda 7-2’lik skorla elenen Galatasaray, Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmiş ve İskoçya’nın St. MADDE 23 - (1) Öğrencilerin öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara devam etmeleri ve bir dersin yarıyıl/dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmeleri için, derslere %70’ten az olmamak üzere katılmaları zorunludur. 5) Öğretim programında zorunlu ve seçime bağlı dersler yer alır ve dersler bir yarıyıl/dönemliktir.

Zorunlu veya seçime bağlı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi veya danışmanının uygun gördüğü farklı bir dersi tekrarlar. Öğrencinin faaliyetleri danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek bir tutanakla Enstitüye bildirilir. 5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir. Başarı durumu P ve F ile değerlendirilen seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına ait krediler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edilmez. MADDE 24 - (1) Lisansüstü programlarında başarı değerlendirmesi, ara sınav, yarıyıl/dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Bu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve bu derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet ortalamasına katılmaz. 2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Bir öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ilgili kayıt dönemi öncesinde ilan edilir. MADDE 22 - (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Diğer Yazılar